.

.

1. Moduł informatyczny

Moduł informatyczny, czyli prowadzenie stałego, zdalnego monitoringu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa. Jest to zarządzanie rekordami prawnymi. System implementuje tysiące rekordów prawnych obowiązujących firmy transportowe (w zależności od wielkości floty)*. Dokumenty weryfikowane są w sposób trójstopniowy: po wprowadzeniu system w trybie natychmiastowym wykazuje braki, w dalszej kolejności następuje weryfikacja prawidłowości i aktualności dokumentów, ostatecznie następuje zatwierdzenie dokumentów przez prawników (w trybie dwustopniowym). Dane są dostępne do osób uprawnionych z dowolnego miejsca na świecie.

*usługa fakultatywna / dodatkowo płatna