.

.

3. Moduł szkoleń doraźnych oraz stałych szkoleń

Moduł szkoleń doraźnych oraz stałych szkoleń (obligatoryjnych i nieobligatoryjnych) pracowników przedsiębiorstwa, prowadzonych zdalnie/on-line bądź w sposób tradycyjny, które zapewniają ciągły rozwój wiedzy kadr zarządzających oraz właściwą organizacją pracy w branży TSL. Stały kontakt telefoniczny kierowców i spedytorów z firmą zapewnia im permanentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.