.

.

4. Moduł odwołań

Moduł odwołań, czyli obsługa prawna polegająca na zastępstwie prawnym klientów (w tym procesowym) przed organami kontrolnymi tj: Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, jak również reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej (poszczególne starostwo, Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie, Urzędy Marszałkowskie). Pomagamy również w przygotowaniu wniosków do w/w organów. W ramach modułu odwołań reprezentujemy klienta przed sądami administracyjnymi. Koszt odwołań od decyzji administracyjnych jest ujęty w koszcie usługi SILNIK PRAWNY bez względu na ilość odwołań.