.

.

5. Moduł tradycyjnego prowadzenia kompleksowej ewidencji czasu pracy kierowców*

Ewidencja jest prowadzona zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy oraz ustaw szczególnych tj. ustawa o czasie pracy kierowców. W ramach ewidencji kontrolujemy również przestrzeganie norm przez kierowców zawartych w rozporządzeniu 561/2006 oraz umowy AETR. Ewidencja ta zawiera szczegółowe informacje zarówno o czasie pracy, dyżurów, odpoczynków oraz innej pracy jaką wykonuje kierowca.

*usługa fakultatywna/dodatkowo płatna