JAK DZIAŁA SILNIK PRAWNY?

Działanie Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej „SILNIK PRAWNY”

oparte jest na ścisłej współpracy pięciu modułów

1. Moduł informatyczny

2. Moduł porad i opieki prawnej

3. Moduł szkoleń doraźnych oraz stałych szkoleń

4. Moduł odwołań

5. Moduł kompleksowej ewidencji czasu pracy kierowców*