KORZYŚCI DZIĘKI KTÓRYM POPRAWISZ JAKOŚĆ SWOJEJ FIRMY

 • KORZYŚCI KRÓTKOTERMINOWE

 • KORZYŚCIDŁUGOTERMINOWE

 • DODATKOWE KORZYŚCI

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Komplementarność usług informacji – natychmiastowa weryfikacja spójności oraz prawidłowości całościowej dokumentacji firmy. Przesłanie raportu zadań i uchybień dla poszczególnych stanowisk w przedsiębiorstwie, po wprowadzeniu wszystkich dostarczonych dokumentów, zarówno w formie korespondencji elektronicznej oraz poprzez SMS.

 2. Oszczędność czasu płynąca ze zdalnego zarządzania dokumentacją oraz przede wszystkim skracania czasu kontroli, a przez to oszczędność czasu dzięki usprawnieniu procesów transportowo-logistycznych.

 3. Specjalizacja usługi SILNIK PRAWNY, czyli dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta. Stopień personalizacji obejmuje również konkretnego pracownika oraz konkretny pojazd.

 4. Korzystne warunki finansowe dla nowych przedsiębiorstw.

 5. Wzrost świadomości i zaufania kierowców – znaczna część naruszeń wynika z nieświadomości oraz niewiedzy kierowców, którzy po objęciu usługą SILNIK PRAWNYprzed dokonaniem lub powstaniem ewentualnego naruszenia, poprzez działanie prewencyjne, jakim jest kontakt z prawnikiem, weryfikują swoją wiedzę i planowane postępowanie w ramach realizacji zadania przewozowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących norm przewidzianych przez ustawodawcę zarówno krajowego, jak i unijnego, a w konsekwencji do minimum zmniejszenia ryzyka utraty czasu podczas kontroli (średnio o ¾), oszczędności z tytułu kosztów ukrytych (kosztów związanych z postojem pojazdów, z opłaceniem parkingów strzeżonych, kosztów kar umownych, kosztów pracowniczych, kosztów leasingów, kosztów przeładunków pojazdów zatrzymanych itp.) oraz nakładanych kar pieniężnych.

 2. Poprawa i optymalizacja rentowności finansowej przedsiębiorstwa transportowego wynikająca z trwałej i nieustannej oszczędności czasu ( zrealizowanie większej ilości załadunków, większej ilości wykonanych kilometrów przewozu wskutek krótszych okresów kontroli itp.).

 3. Optymalizacja oraz możliwość znalezienia najatrakcyjniejszych ofert na rynku i najodpowiedniejszych terminów, dzięki realizacji przypomnień w zakresie upływu terminów ważności (nawet 2 lata wcześniej) badań technicznych pojazdów, polis OC, szkoleń okresowych kierowców itp. (w przeciwnym przypadku, zła organizacja grozi przestojem kierowcy oraz pojazdu – w średniej wielkości firmy, po przeliczeniu kosztów stałych przedsiębiorstwa, jedna doba przestoju pojazdu leasingowanego wynosi ok. 1 500 zł netto).

 4. Prestiż firmy objętej stałą obsługą prawną.

 5. Utrwalenie świadomości, iż otoczenie prawne i ustawowe nie stanowi zagrożenia, a przynosi możliwości.

 6. Z uwagi na pewność, iż przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa – poczucie świadomego bezpieczeństwa.

 7. Ograniczenie w znacznym stopniu prawdopodobieństwa utracenia zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego (licencji), czyli utracenie prawa do wykonywania zawodu przewoźnika.

 8. Stworzenie profesjonalnej kadry pracowników wyspecjalizowanej w zakresie zagadnień branżowych (poprzez cykliczne szkolenia oraz poprzez użytkowanie usługi, która jest narzędziem do permanentnego szkolenia pracowników).

CZYTAJ WIĘCEJ

1. Samoczynność programu – program obsługiwany jest w przeważającej części przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j, umożliwiając firmie w której został on zaimplementowany ciągły dostęp do wykazu dokumentów oraz stały kontakt z pomocą prawną z zakresu prawa transportowego.

2. Optymalizacja kosztów – organizacja i dopilnowanie zagadnień powiązanych z prawem pracy (zmniejszenie kosztów z tytułu godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin nocnych, prowadzenie kosztów pracowniczych dedykowanych do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, kadrowej, dokumentacji karno-upomnieniowej).

3. Utrzymanie stałego i maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prawnego w firmie transportowej, działanie prewencyjne, czyli wykluczenie zagrożeń, a zatem minimalizacja kar nakładanych przez organy kontrolne oraz minimalizacja strat czasu, które przekładają się na kary umowne oraz niezdolność realizacji kolejnych zleceń.

4. Wykorzystanie norm prawnych w sposób maksymalny.

5. Stała kontrola rekordów prawnych oraz dokumentacji kierowców, pojazdów i firm – kontrola oraz dokładna informacja (drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez SMS) realizująca przypomnienia w zakresie upływu ważności dokumentów bądź uprawnień (m.in. polis, zezwoleń, badań lekarskich) dopasowujące się do terminów wymaganych przez dany organ kontrolny, oraz generująca sugestie dotyczące realizowania norm zawartych w obowiązujących daną firmę rekordach prawnych (np. prawidłowa organizacja przedsiębiorstwa w przyszłości np. w okresie wakacyjnym, urlopowym itp).