Nowy wymiar prawa – Silnik Prawny

System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY to umowa stałego i kompleksowego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa transportowego, która daje nam pewność iż dokumenty przedsiębiorstwa, pracowników oraz pojazdów są zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.

Jest to jedyny na świecie system zdalnego zarządzania prawem, relacjami prawnymi. Nowatorska koncepcja opiera się na zupełnie nowym podejściu do zarządzania firmą. Dzięki niemu przedsiębiorstwa transportowe nareszcie mogą zająć się tym, w czym się specjalizują.

Genezą powstania kompleksowej usługi SILNIK PRAWNY są wieloletnie doświadczenia, obserwacje i działania naprawcze w firmach świadczących usługi transportowe. Poprzez skrupulatną weryfikację podstawowych operacji wewnętrznych w firmach transportowych. Prezes Kancelarii Prawnej Viggen dr Mariusz Miąsko, postanowił stworzyć jeden produkt, w którym uchwycone zostaną tysiące elementów, które nieuregulowane mogą stanąć na przeszkodzie rozwoju każdego z przedsiębiorstw.

W ramach Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY skorelowana została praca systemu informatycznego oraz kapitału ludzkiego, czyli prawników Kancelarii Prawnej Viggen. System informacyjny jest zobowiązany do ciągłego monitorowania danych, alarmowania i proponowania najlepszego rozwiązania dla istniejącego zagrożenia bądź braku. W sytuacji nieprawidłowości system SILNIK PRAWNY proponuje najlepsze rozwiązania dla danej sytuacji. Przygotowuje odpowiednie dokumenty, oraz dokonuje oceny aktualnego wzoru, w przypadku jego braku samodzielnie generuje jego prawidłową wersję. Zadaniem zespołu prawników jest potwierdzenie rozwiązania, które pomoże zoptymalizować firmę w najkorzystniejszy dla klienta sposób. Stanowi on pion administracyjny sprawujący pieczę nad całokształtem funkcjonowania usługi.

Obsługa systemu przez klienta sprowadza się jedynie do uruchomienia programu oraz posługiwania się specjalnie stworzonymi zakładkami. Niezwykle intuicyjny interfejs umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy modułami oraz ułatwia proces użytkowania. Po raz pierwszy w historii klient ma możliwość ciągłego, całodobowego wglądu w dokumentację on-line. Kompleksowe spojrzenie z perspektywy aktualnych i przyszłościowych obowiązków prawnych. Natychmiast po kompletnym wdrożeniu programu (wprowadzeniu dokumentacji) zarząd firmy, bądź osoby do tego uprawnione mogą poznać sto procent własnych prawidłowości (bądź nieprawidłowości) dotyczących aspektów prawnych działania organizacji na poszczególnych stanowiskach. O wszelkich zmianach, brakach, nieścisłościach osoby upoważnione informowane są w sposób kilkustopniowy (poprzez system, a następnie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez SMS).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *