JEDYNY NA ŚWIECIE SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA PRAWEM, NOWATORSKIE ZARZĄDZANIE FIRMĄ!

System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY to system który weryfikuje wszelką dokumentację firmy. Stale i kompleksowo nadzoruje w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa transportowego, która daje nam pewność iż dokumenty przedsiębiorstwa, pracowników oraz pojazdów są zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.

 

W ramach usługi SILNIK PRAWNY skorelowana została praca systemu informatycznego oraz kapitału ludzkiego, czyli prawników Kancelarii Prawnej Viggen. System informacyjny jest zobowiązany do ciągłego monitorowania danych, alarmowania i proponowania najlepszego rozwiązania dla istniejącego zagrożenia bądź jego braku. W sytuacji nieprawidłowości system SILNIK PRAWNY proponuje najlepsze rozwiązania dla danej sytuacji. Przygotowuje odpowiednie dokumenty, oraz dokonuje oceny aktualnego wzoru, w przypadku jego braku samodzielnie generuje jego prawidłową wersję. Zadaniem zespołu prawników jest potwierdzenie rozwiązania, które pomoże zoptymalizować firmę w najkorzystniejszy dla klienta sposób. Stanowi on pion administracyjny sprawujący pieczę nad całokształtem funkcjonowania usługi.

Obsługa programu przez klienta sprowadza się jedynie do uruchomienia programu oraz posługiwania się specjalnie stworzonymi zakładkami. Niezwykle intuicyjny interfejs umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy modułami oraz ułatwia proces użytkowania. Po raz pierwszy w historii klient ma możliwość ciągłego, całodobowego wglądu w dokumentację on-line. Kompleksowe spojrzenie z perspektywy aktualnych i przyszłościowych obowiązków prawnych. Natychmiast po kompletnym wdrożeniu programu (wprowadzeniu dokumentacji) zarząd firmy, bądź osoby do tego uprawnione mogą poznać sto procent własnych prawidłowości (bądź nieprawidłowości) dotyczących aspektów prawnych działania organizacji na poszczególnych stanowiskach. O wszelkich zmianach, brakach, nieścisłościach osoby upoważnione informowane są w sposób kilkustopniowy (poprzez system, a następnie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez SMS).