Etapy zabezpieczenia firmy

Sukces działania Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej „SILNIK PRAWNY”, oparty jest na zaimplementowaniu do przedsiębiorstwa transportowego bezpieczeństwa poprzez wdrożenie i stałe utrzymanie 10 KROKÓW:

Rozpoznanie poziomu zagrożenia w firmie


Każdy program rozpoczyna się od audytu prawnego - prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. analizują ponad 110 typów rekordów prawnych, wykonują szczegółowy raport.
Ponadto przygotowują firmę do zmian wynikających
z najnowszych przepisów.

Wdrożenie procedur naprawczych w firmie

Następstwem przeprowadzonego audytu jest wdrożenie autorskich procedur naprawczych, oraz sprecyzowanie sugestii i uwag podnoszących
poziom bezpieczeństwa firmy transportowej
i jej pracowników.

Specjalistyczne oprogramowanie prawne

Oprogramowanie to prowadzi stały, zdalny monitoring poziomu bezpieczeństwa prawnego firmy transportowej, kierowców, kierownika transportu, posiadacza CKZ, kadrowej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie firmy. Dzięki całodobowej łączności z firmą transportową, prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen gwarantują iż poziom bezpieczeństwa będzie utrzymany na stałym, satysfakcjonującym poziomie.

Badania poziomu wiedzy pracowników

W ramach usługi SILNIKA PRAWNEGO, równolegle do audytu, przeprowadzony zostaje test kompetencyjny dla kierowców, pracowników administracji i spedytorów.

Szkolenia pracowników i kierowców*

Po ustaleniu poziomu wiedzy spedytorów, pracowników i kierowców* przeprowadzamy pierwszy cykl szkoleniowy podnoszący poziom ich bezpieczeństwa prawnego. Inteligentne szkolenia, dopasowane do poziomu wiedzy, dedykowane są dla potrzeb każdego z poszczególnych pracowników. Dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie, co 6 miesięcy zostaje przeprowadzony test kompetencyjny, a co 12 miesięcy ponowiony zostaje proces szkoleń, dla pracowników, których poziom wiedzy spadł poniżej bezpiecznego minimum.
*usługa szkolenia dla kierowców świadczona jest za dodatkową opłatą

Wdrożenie niezbędnych dokumentów podnoszących bezpieczeństwo firmy

Następnym krokiem po audycie bezpieczeństwa prawnego oraz szkoleniach jest zastosowanie w przedsiębiorstwie transportowym pakiet kilkunastu dokumentów podnoszących poziom bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa
transportowego i jego pracowników.

Pomoc dla kierowców

Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu** prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen udzielają odpowiedzi na dowolną liczbę zapytań prawnych
– także podczas kontroli na drodze.
**usługa w zakresie 7 dniowym świadczona jest za dodatkową opłatą

Pomoc dla administracji

Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu** prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen udzielają odpowiedzi na dowolną liczbę zapytań prawnych
– także podczas kontroli w firmie.
**usługa w zakresie 7 dniowym świadczona jest za dodatkową opłatą

Pomoc dla spedytorów

Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu** prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen udzielają odpowiedzi na dowolną liczbę zapytań prawnych
– także podczas organizowania zadanie przewozowego
**usługa w zakresie 7 dniowym świadczona jest za dodatkową opłatą

Alarm mailowy i telefoniczny

W przypadku stwierdzenia zagrożenia prawnego w przedsiębiorstwie transportowym przedstawiciele firm zostają informowani każdą możliwą drogą komunikacji w trybie natychmiastowym.