Luksusowa konieczność, która ochroni Cię przed skutkami KREPTD

  1. Przeciwdziałanie skutkom KREPTD

30 listopada 2017 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o transporcie drogowym, powołująca do życia KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego). Jest to system stworzony do weryfikacji i monitoringu przedsiębiorców, który ma na celu wyeliminować firmy, które naruszają przepisy w zakresie:

a) dokumentacji,

b) czasu jazdy oraz pracy,

c) warunków technicznych.

KREPTD prowadzony jest już przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Według analityków rynku transportowego utratą „dobrej reputacji” zagrożone jest do 50% polskich firm transportowych, co wiąże się z utratą 20% wypisów z licencji transportowej lub utratą samej licencji nawet na okres 3 lat.

System KREPTD analizuje sytuację wszystkich przedsiębiorstw transportu drogowego, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wszelkie dane o naruszeniach, o których jest mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403 (http://lextrans24.pl/wp-content/uploads/2014/02/rozp_2016403.pdf), będą gromadzone przez Biuro Transportu Międzynarodowego. Rejestr będzie częściowo ogólnodostępny oraz częściowo jawny dla wszystkich, więc każdy w pewnym zakresie będzie mógł sprawdzić swoją firmę, jak również przedsiębiorstwo konkurencyjne. Tak samo kontrolować wgląd w naruszenia polskich przedsiębiorców będą mogły zagraniczne ograny kontrolne. Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone i tworzą ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings. Dostępność do tego rejestru w przypadku Polski posiada Główny Inspektor Transportu Drogowego.

  1. Cel KREPTD oraz rodzaje baz danych

Celem stworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru będzie przez aplikacje internetowe.

Jak informuje GDDKiA, rejestr będzie składać się z trzech ewidencji:

1) przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

  1. Rodzaje naruszeń w KREPTD

W Rozporządzeniu jest mowa o trzech rodzajach naruszeń:

1) poważne naruszenie – PN;

2) bardzo poważne naruszenie – BPN;

3) najpoważniejsze naruszenie – NN.

Każde z naruszeń ma swoją wagę, ale już jedno NN wszczyna procedurę o utracie „dobrej reputacji”. Natomiast za określoną w ustawie ilość PN i BPN, przedsiębiorca utraci 20% wypisów z licencji. Więcej na ten temat w videoblogu: https://www.youtube.com/watch?v=8HxS6CL3pqo

  1. Jak uniknąć skutków KREPTD?

Rozwiązanie jest bardzo proste, a co ważniejsze pozytywnie przetestowane od wielu lat przez bardzo wiele polskich przedsiębiorstw transportowych. Rozwiązaniem tym jest nagrodzony za innowacyjność System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Przedsiębiorstwie Transportowym „SILNIKPRAWNY”, który od wielu lat skutecznie chroni przedsiębiorstwa transportowe w zakresie nieprawidłowości dokumentacji. Ustawa o transporcie drogowym wprowadzająca KREPTD, przewiduje możliwość wystąpienia, aż 33 naruszeń w zakresie dokumentacji kierowców, pojazdu i przedsiębiorstwa transportowego.

Dlatego też „Silnik Prawny” został poszerzony o kontrolę tych 33 newralgicznych rekordów prawnych, które są przedmiotem zainteresowania KREPTD oraz ITD. System prawno-informatyczny chroni przedsiębiorstwo transportowe oraz posiadacza Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w sposób permanentny, więc przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

  1. W jaki sposób „Silnik Prawny” chroni przed skutkami KREPTD?

Zasadniczo „Silnik Prawny” działa analogicznie do kontroli ITD w ramach KREPTD i dokonuje kontroli oraz stałego nadzoru nad dokumentacją firmy, kierowców i pojazdów dokładnie w takim samym zakresie jak KREPTD, tyle tylko, że wcześniej, zanim przedmiotowe rekordy prawne trafią do kontroli ITD oraz PIP.

Dlatego też przedsiębiorca i posiadacz CKZ mają czas na usunięcie nieprawidłowości pod nadzorem prawników KPV (http://kancelariaprawnaviggen.pl/), zanim zostaną one objęte kontrolą ITD w ramach KREPTD.

  1. Jaka jest przeciętna skala naruszeń w dokumentacji firm transportowych przed objęciem nadzorem Systemu „Silnik Prawny”?

Mówiąc jednym słowem: ogromna!

Wynika to z faktu, iż każda firma transportowa w przeliczeniu na jednego kierowcę oraz jeden pojazd, musi prowadzić i zarządzać równolegle od 110 do 150 rekordami prawnymi (w zależności od rodzaju realizowanego transportu). Wszystkie te wymogi mają swoje źródło w 70 źródłach krajowego i międzynarodowego prawa transportowego, w tym 44 źródłach transportowego prawa pracy.

Przez rekord prawny rozumieć można dokumenty, wzory, obligi, zakazy, terminy, oświadczenia, wnioski, wypisy, a także oczekiwane i wymagane zachowanie (działanie) wynikające z relacji pomiędzy poszczególnymi rekordami prawnymi. Ilość rekordów prawnych jest zmienna w zależności od zapisów krajowych oraz międzynarodowych źródeł prawa.

Wracając do pierwotnego wyliczenia można zauważyć, że jeśli przykładowe przedsiębiorstwo transportowe posiada do 100 pojazdów to musi stale (każdego dnia/miesiąca) i równolegle zarządzać w zależności od sposobu jego organizacji od 11 tys. do 15 tys. rekordów prawnych. Z tego na każdych 100 kierowców i 100 pojazdów przypada statystycznie 3300 rekordów z dokumentacji, monitorowanych przez KREPTD! Oznacza to, że przedsiębiorstwo transportowe posiadające 100 kierowców/pojazdów, musi zarządzać każdego dnia 3300 rekordami szczególnie wrażliwymi. I tu jest problem, ponieważ bez specjalnego systemu prawno-monitorującego dokumenty i rekordy prawne, jest to po prostu niemożliwe do zrealizowania.

Stąd też na bazie wieloletnich doświadczeń Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., ekspert prawa transportowego i prawa pracy dr Mariusz Miąsko, stworzył autorskie oprogramowanie prawne tj.:System Zarządzania Procesami Prawno – Ekonomicznymi w Przedsiębiorstwie Transportowym SILNIKPRAWNY, które weryfikuje dokumentację firmy. Działa to na podstawie wszystkich procesów prawnych dotyczących prawa transportowego, co upewnia przedsiębiorców, że ich firma prowadzona jest zgodnie z prawem w szczególności w zakresie monitorowania tzw.: Poważnych Naruszeń (PN), Bardzo Poważnych Naruszeń (BPN) i Najpoważniejszych Naruszeń (NN).

  1. Kiedy zaczyna funkcjonować KREPTD?

Nowa ustawa wejdzie w życie 30 listopada br., co będzie skutkować wzmożonymi kontrolami ITD. Podczas takiej kontroli inspektorzy będą zwracać szczególną uwagę na to, czy przedsiębiorcy przestrzegają wszystkich podstaw prawnych wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403, a obejmują one, aż 206 rodzajów naruszeń (m.in. okres prowadzenia pojazdu, przerwy, okresy odpoczynku, instalacja i użytkowanie tachografu, prowadzenie dokumentacji, masa i wymiary pojazdów, szkolenia i uprawnienia). Nie każda kontrola ITD, czy PIP musi kończyć się utratą 20% wypisów z licencji transportowej oraz utratą licencji lub CKZ – wystarczy przestrzegać prawidłowości prowadzenia wszystkich dokumentów i rekordów prawnych z grupy 33 PN, BPN i NN. Należy jednak pamiętać, że zasilenie danymi Systemu Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Przedsiębiorstwie Transportowym SILNIKPRAWNY, wymaga czasu i należy pomyśleć o jego wdrożeniu w przedsiębiorstwie transportowym ze znacznym wyprzedzeniem, ponieważ będzie można utracić 20% wypisów na 6 miesięcy, jak również „dobrą reputację”, co wiąże się z utratą licencji na okres do 3 lat.

Można, więc powiedzieć, że objęcie firmy transportowej systemem Silnik Prawny dotychczas było luksusem, a od 30 listopada 2017 r. jest luksusową koniecznością.

  1. Jak działa SILNIK PRAWNY?

Obsługa Silnika Prawnego jest bardzo prosta. Wystarczy się tylko zalogować, zasilić system wymaganymi danymi, a system sam wyda komunikaty, co do czynności prawnych, które należy kolejno wykonać w zakresie dokumentacji i rekordów prawnych. Wystarczy w przedsiębiorstwie tylko jedna osoba do obsługi autorskiego oprogramowania prawnego „Silnik Prawny”. System informatyczny stale monitoruje dane i alarmuje o nieprawidłowościach oraz proponuje najlepsze rozwiązania dla istniejącego zagrożenia. W sytuacji nieprawidłowości system „Silnik Prawny”proponuje rozwiązanie dla danej sytuacji, dokonuje oceny aktualnego wzoru danego dokumentu. Zadaniem zespołu prawników nadzorujących system „Silnik Prawny” jest potwierdzenie rozwiązania, które pomoże zoptymalizować firmę w najkorzystniejszy dla klienta sposób.

Obsługa programu przez klienta sprowadza się jedynie do uruchomienia programu oraz posługiwania się specjalnie stworzonymi zakładkami. Niezwykle intuicyjny interfejs umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy modułami oraz ułatwia proces użytkowania. Po raz pierwszy w historii klient ma możliwość ciągłego, całodobowego wglądu w dokumentację on-line.

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

530 766 300 

lub napisz na adres e-mail:

p_s@viggen.pl

 

Zapraszam do współpracy.

Patrycja Skwarek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *